Търсят младежи за делегати със съвещателен глас към Общинския съвет на Варна

Търсят се младежки делегати към постоянните комисии на Общинския съвет на Варна, които да участват на заседанията с право на съвещателен глас. Към момента се набират 45 души на възраст между 15 и 29 години. Те трябва да са представители на ученически, младежки и неправителствени организации. Документите им ще се приемат от 1 до 15 февруари тази година - електронно на fsc@abv.bg или писменно в Младежки информационен доброволчески център - Варна, който се намира в Народно...